Voorwaarden

Daar zijn ze, de beruchte kleine lettertjes. Gelukkig zijn die bij ons niets om je ongerust over te maken; er staan geen rare dingen in.

Het is dat het vereist is om algemene voorwaarden op de website te plaatsen met daarin jouw rechten en onze rechten. Maar liefst deden we dat niet. Want in de praktijk heeft voor ons de klant altijd gelijk en doen we niet moeilijk. Niet over een pakket dat onverhoopt niet is aangekomen, niet over een pakket dat wat te laat wordt teruggestuurd, niet over een betaling die is mislukt. We lossen het altijd voor je op, want we willen dat je tevreden bent. Dat is voor ons het enige dat telt.


Wil je toch van de hoed en rand weten, lees dan hieronder verder, met het bovenstaande in gedachten.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van LongLife Box (LongLife Products BV)

Artikel 1.  Toepasselijkheid

1.1  Met het plaatsen van een bestelling wordt de koper geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee akkoord te zijn.

1.2  Op de bestellingsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 2.  Bestellingsbevestiging
Als u via de website een bestelling heeft geplaatst en een correct e-mailadres heeft opgegeven, ontvangt u een ontvangstbevestiging welke in ieder geval de volgende informatie vermeldt:

(a)  Een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten;
(b)  De totaalprijs van uw bestelling;
(c)  Uw naam en het adres waar het product naar toe wordt gestuurd.

 

Artikel 3.  Transport

Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor LongLife Box, tot en met het moment van aflevering aan u.

 

Artikel 4.  Levertijd

4.1  LongLife Box streeft ernaar verzending te laten plaatsvinden binnen 1 werkdag na ontvangst van de bestelling. In het weekeinde en op feestdagen vindt geen verzending plaats.

4.2 De verzending vindt plaats in een brievenbuspakket, dat wordt afgeleverd door de postbezorger van PostNL => De verzending vindt plaats in een brievenbuspakket, dat wordt afgeleverd door de postbezorger van PostNL (bestellingen van 5 of meer doosjes worden verzonden in een gewoon pakket, dat wordt afgeleverd door de pakketbezorger van PostNL)

 

Artikel 5.  Afkoelingsperiode

5.1  Na ontvangst van het product heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van redenen binnen 30 dagen de koopovereenkomst met LongLife Box te ontbinden. Het product dient onaangebroken en onbeschadigd te zijn. De koopovereenkomst kan alleen worden ontbonden door de oorspronkelijke koper van het product.

5.2  Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 5.1 wenst te ontbinden, dient u dat per e-mail (info@longlifebox.nl) of telefoon (0481-377000) aan te kondigen en het onaangebroken product binnen 30 dagen na ontvangst terug te sturen. U kunt hiervoor gebruik maken van het gratis antwoordnummer (LongLife Box, Antwoordnummer 2054, 6800 WR Arnhem).

5.3  LongLife Box zal het aankoopbedrag terugstorten binnen 5 werkdagen na ontvangst van het door u geretourneerde product, op de rekening waarmee het aankoopbedrag is betaald. 

 

Artikel 6.  Klachten/Garanties

6.1  U dient eventuele klachten kenbaar te maken bij de klantenservice van LongLife Box (voor contactgegevens zie artikel 7 van deze voorwaarden). LongLife Box zal binnen 1-2 werkdagen de klacht proberen op te lossen.

6.2  Wanneer LongLife Box van mening is dat terecht gereclameerd is omtrent het ontvangen product, is de koper gerechtigd aan LongLife Box te verzoeken het product door een soortgelijk product te vervangen dan wel de aankoopprijs vergoed te krijgen.

 

Artikel 7.  Klantenservice

Alle correspondentie dient plaats te vinden met: LongLife Box, Fahrenheitstraat 7, 6662 PZ Elst, Nederland. Tel.: 0481-377000. E-mail: info@longlifebox.nl.

 

Artikel 8.  Privacy

8.1  LongLife Box zal uw persoons-, adres en bestelgegevens verwerken en opnemen in een bestand om de overeenkomst die zij met u is aangegaan na te kunnen komen.

8.2  Deze gegevens zullen alleen worden doorgegeven aan derden voor zover dat noodzakelijk is voor verzending of betaling van de bestelling.

8.3  De informatie kan wel gebruikt worden voor aan u persoonlijk gerichte nieuwsbrieven of aanbiedingen per mail van LongLife Box. Er bestaat steeds de mogelijkheid op eenvoudige wijze aan te geven dat u geen verdere mails wilt ontvangen.

8.4  Indien u geen prijs stelt op persoonlijk gerichte aanbiedingen door LongLife Box, kunt u dit schriftelijk (via telefoon, e-mail of brief) aan LongLife Box laten weten of kenbaar maken middels een opmerking bij de bestelling.

 

Artikel 9.  Eigendomsvoorbehoud

Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van LongLife Box totdat de aankoopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 10.  Overmacht/bijzondere omstandigheden

LongLife Box is niet verplicht tot het nakomen van aangegane leveringsverplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld. Zulke omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.

 

Artikel 11.  Voorbehoud

LongLife Box kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het onbedoeld leveren van incomplete of onjuiste informatie.

 

Artikel 12.  Copyright

Websitedesign, -tekst en -afbeeldingen, de selectie en schikking hiervan: copyright © 2019, LongLife Box.

 

Artikel 13.  Medische disclaimer

Indien u medicijnen gebruikt of onder medische behandeling bent, dient u het gebruik van onze voedingssupplementen vooraf met uw arts of specialist te overleggen.

Ondanks de hoge zuiverheid van onze supplementen kan er sprake zijn van optredende neveneffecten. Iedereen is immers uniek. Zoals sommige mensen bepaalde voeding niet goed verdragen door intolerantie of allergie, zo kan ook een voedingssupplement door sommigen slecht verdragen worden. LongLife Box stelt daarom uitdrukkelijk dat het gebruik van voedingssupplementen voor eigen risico is.

Alle informatie die op deze website wordt aangeboden is niet bedoeld als vervanging van het advies van uw eigen arts of specialist. De informatie is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie.

Voordat u via deze website gekochte producten gebruikt, dient u eerst de informatie op de verpakking aandachtig door te lezen.

Voedingssupplementen dienen niet te worden gebruikt als vervanging van een gevarieerde voeding.

Elst, 1 oktober 2019

iDEALCardPay later.PayPal Bezorgd door PostNL
iDEALCardPay later.PayPal Bezorgd door PostNL

Koekje erbij?

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van functionele en analytische cookies. Als je hieronder op ‘Oké’ klikt, maken we ook gebruik van advertentiecookies. Je leest daarover meer op onze privacy-pagina. Als je deze laatste cookies niet wilt, kun je die afwijzen.